Homeதமிழ்பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழ் | Pen Kulanthai Peyargal

பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழ் | Pen Kulanthai Peyargal

பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழ் | Pen Kulanthai Peyargal

வீட்டில் பெண் குழந்தைகள் பிறந்தாலே ரொம்ப சந்தோசமாக இருப்பார்கள் ஏனென்றால் மகாலட்சுமியே வீடு  வந்திருக்கிறது என்று  அர்த்தமாகும் அந்த வகையில் பெண் குழந்தைகளுக்கு நல்ல பெயராக வைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள்

- Advertisement -

குழந்தையின் வைக்கப்படும் பெயர்தான் எதிர்காலத்தில் அவர்களுடைய அடையாளமாக இருக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்கு சிறந்த பெயர் வைத்தால் தான் அந்தப் பெயருக்கு ஒரு தனித்துவம் இருக்கும்

தமிழ் அழகிய பெண் குழந்தைகள் பெயர்கள் நாங்கள் கொடுத்துள்ளோம் பெண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் அர்த்தங்கள் நட்சத்திர வாரியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இதில் உங்களுக்கு எந்த எழுத்தில் பெண் குழந்தைகள் பெயர் வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம்

Girl Baby Names in Tamil With Meaning

பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழ்
பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழ்

Tamil Baby Girl Names

அ பெண் குழந்தை பெயர்கள் | Girl Baby Names Starting With A in Tamil

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
அகிலா Akilaa Universal
அன்பு Anbu Love
அமுதா Amudha Nectar
ஆராதனா Aaradhana Worship
அபிராமி Abirami Goddess
அலகு Alagu Beauty
அனிதா Anitha Graceful
அதிரை Adhirai Star
அக்ஷயா Akshaya Everlasting
அருணா Aruna Dawn
அனுகா Anuka Minute
அதியா Adhiya First
அனிசா Anisa Friendly
அனுபமா Anupama Incomparable
ஆனந்தி Aanandhi Joyful
அதிலகம் Adhilagam Supreme
அச்சம் Achcham Fearlessness
அகிலினி Akilini Universal
அமாரா Amara Immortal
அணிமா Anima Tiny
ஆனந்தம் Aanandham Happiness
அழகி Azhagi Beautiful
அம்பிகா Ambika Goddess
அதிர்ஷா Adhirsha Desire
அனிஷா Anisha Continuous
அந்திரா Anthira Beautiful
அருள் Arul Grace
அசிதா Asitha Unbeaten
அனுமதி Anumathi Permission
அபிராமி Abirami Goddess
அமலா Amala Pure
ஆர்த்தி Aarthi Devotion
அவனி Avani Earth
அம்புஜா Ambuja Lotus
ஆனந்தா Aananda Joyful
அபிரகாசி Abirakasi Radiant
அர்ச்சனா Archana Worship
அச்சிரா Achira Very
அபினயா Abinaya Expression
அந்திரி Andhiri Companion
அநுபாமா Anubama Unique
அபிதி Abithi Fearless
அருமை Arumai Wonderful
அனுஷ்யா Anushya Gentle
அநிலா Anila Wind
அசினி Asini Daughter
அனுபாமி Anubami Unique
அபிநயா Abinaya Artistic
அனிலா Anila Wind
அருணிமா Arunima Dawn’s
அடிலா Adila Just
அழகியா Azhagiya Beautiful
அனுஷ்கா Anushka Graceful
அமிதா Amita Boundless
அச்சிரா Achira Brief
ஆவானி Aavani Earth
அதிக்ஷா Adiksha Desire
அனிசா Anica Grace
அசுமிதி Asumithi Great
அலகிலா Alakila All
அனந்தினி Ananthini Infinite
அனுமோலி Anumoli Rare
அழகுமதி Azhagumathi Beautiful
அதிவரா Adhivara Best
அனுமோலினி Anumolini Rare
அந்திராநி Andhirani Beautiful
அபிராமா Abirama Delightful
அனுப்ரியா Anupriya Beloved
அருளினி Arulini Full
அந்திராயணி Andhirayani Moonlight
அநுபமி Anubami Unique
அடிதி Adithi Freedom
அருள்மொழி Arulmozhi Sweet
அநுஸ்ரீ Anusree Glorious
அருளோலி Aruloli Divine
அனுபமா Anupama Unique
அருணாதி Arunadhi Goddess
அனுபிரியா Anubriya Beloved
அனுசுயா Anusuya Non
அமுதினி Amudhini Sweet
அவனிகா Avanika Earth
அனுஷா Anusha Beautiful
அமர்நாதி Amarnathi Immortal
அச்சிரானந்தி Achiraanandhi Instant
அனிச்யா Anisya Graceful
அபிராமிகா Abiramika Beautiful
அனுபமா Anubama Unique
ஆனந்தா Aananda Joyful
அபிராமி Abirami Goddess
அருள்மதி Arulmathi Blessed
அனுபிரியா Anubriya Beloved
அழகியா Azhagiya Beautiful
அருள்மொழி Arulmozhi Sweet
அனுஷா Anusha Beautiful
அதிரை Adhirai Star
அந்திரா Anthira Beautiful
அனுகிரி Anugiri Graceful
அருள்சுலை Arulsulai Divine

 

Pure Tamil Baby Girl Names

Girl Baby Names Starting With B in Tamil

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
பாக்யா Bhagya Fortune
பாவனி Bhavani Goddess Parvati
பனிதா Banita Woman
பாலா Bala Young
பாரதி Bharathi Goddess of Knowledge
பினாழி Binaaz Beautiful
பினிதா Binitha Polite
பிரியா Briya Lovely
பூமிகா Bhumika Earth
பூவினி Bhuvini Beautiful
பாரிதி Barithi Princess
பினிஷா Binisha Lovely
பூர்ணிமா Poornima Full Moon
பிருந்தா Brunda Basil
பாமினி Bamini Beautiful Woman
பன்மதி Banmathi Intelligent
பனந்தா Bandhavi Friend
பினிஷ்டா Binishtha Determined
பூர்வி Poorvi East
பிரியா Briya Lovely
பாமினி Pamini Beautiful Woman
பாணினி Banini Flute
பிருண்டா Birunda Basil
பூவனேஷ்வரி Bhuvaneswari Goddess of Earth
பிருந்தா Brunda Basil
பன்மதி Banmathi Intelligent
பனந்தா Bandhavi Friend
பினிஷ்டா Binishtha Determined
பூர்வி Poorvi East
பிரியா Briya Lovely

Tamil Baby Girl Names Starting With C With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
சாரு  Charu  Beautiful or attractive
சித்ரா  Chitra  Artistic or colorful
சந்தனா  Chandana  Sandalwood or moonlight
சாருலதா  Charulata  Beautiful creeper or vine
சார்வி  Charvi  Beautiful or lovely
சந்திரா  Chandra  Moon or shining
செல்லம்  Chellam  Darling or sweetie
சித்ரலேகா  Chitralekha  Beautiful picture or painting
சைத்ரா  Chaitra  First month of the Hindu calendar
சக்ரிகா  Chakrika  Goddess Lakshmi or one with beautiful eyes
சாமந்தி  Chamanthi  Flower or garland
சஞ்சல்  Chanchal  Playful or lively
சாந்தினி  Chandni  Moonlight or silver
சேதனா  Chetana  Consciousness or intellect
சிதம்பரி  Chidambari  Goddess Saraswati or one who wears a cloak of intellect
சின்னமணி  Chinnamani  Small jewel or precious stone
சித்ரலெக்ஷ்மி  Chitralekshmi  One who has beautiful eyes
சித்திரை  Chithirai  First month of the Tamil calendar
சிட்கலா  Chitkala  Art or creativity
சித்ராணி  Chitrani  Beautiful or artistic
சித்ரரேகா  Chitrarekha  Artistic line or drawing
சித்ராஸ்ரீ  Chitrashree  One with beautiful form or appearance
சிட்டு  Chittu  Small or tiny
சின்மயி  Chinmayi  Full of knowledge or consciousness
சிரஞ்சீவி  Chiranjeevi  Immortal or eternal life
சித்திரை  Chithira  Picture or image
சித்ராக்ஷி  Chitrakshi  One with beautiful eyes
சித்ராஜா  Chitraja  Daughter of the sun or born of art
சித்தப்ரியா  Chittapriya  Loved by all
சித்தப்ரியதர்ஷினி  Chittapriyadarshini  One who has an attractive personality
சித்திரையழகி  Chithiraiyalagi  Beautiful as the month of Chithirai
சிந்தாமணி  Chintamani  Wish
சிராயு  Chirayu  Long life or immortality
சின்மயி  Chinmayee  Full of knowledge or consciousness
சிராயுஹா  Chirayuha  One who lives for a long time
சிந்தனை  Chinthana  Thinking or contemplation
சிந்தனைஅழகி  Chintanaalagi  Beautiful as a thought
சின்னபொண்ணு  Chinnaponnu  Young girl or small daughter
சித்ராவதி  Chitravathi  A river in India
சிராயுஷா  Chirayusha  One who lives for a long time
சின்னதம்பி  Chinnathambi  Younger brother or small boy
சிந்தாமணி  Chinthamani  Wish
சித்திரைப்பூவிழி  Chithiraipoovizhi  One with eyes like a flower in Chithirai
சித்ரகந்தா  Chitragandha  One with a fragrant or beautiful scent
சிந்தமலர்  Chintamalar  Flower of thoughts or contemplation
சித்ரஹாரிணி  Chitraharini  One who wears a garland of art or beauty
சிந்தனிகா  Chintanika  One who meditates or thinks deeply
சின்னமலை  Chinnamalai  Small hill or mountain
சிரகலா  Chirakala  Beautiful art or picture
சிந்திகா  Chinthika  Intelligent or wise
சிராயுஸ்ரீ  Chirayusri  One with a long and prosperous life
சித்திரவீணை  Chithraveena  A stringed musical instrument
சித்தரிகா  Chittarika  Sparrow or small bird
சிந்தாமணியில்  Chinthamaniyil  In the gem of thoughts or contemplation
சின்னத்திரை  Chinnathirai  Small screen or television
சிரந்தனா  Chiranthana  Ancient or timeless
பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழ்
பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழ்

Tamil Baby Girl Names Starting With D With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
  தேவி  Devi  Goddess or divine
  திவ்யா  Divya  Divine or heavenly
  தன்யா  Dhanya  Thankful or blessed
  தீபா  Deepa  Lamp or light
  தர்ஷனா  Darshana  Sight or vision
  துர்கா  Durga  Goddess Durga
  தயா  Daya  Compassion or kindness
  தியா  Diya  Light or lamp
  தரணி  Dharani  Earth or ground
  தன்வி  Dhanvi  Wealthy or rich
  தீபிகா  Deepika  Little lamp or light
  தீத்யா  Deetya  Answered prayer or devotion
  தாக்ஷாயணி  Dakshayani  Goddess Durga or Sati
  தர்சினி  Darsini  One who sees or observes
  தயிதா  Dayita  Beloved or darling
  தனஸ்ரீ  Dhanashree  Goddess of wealth
  திவ்யான்ஷி  Divyanshi  Part of divine or heavenly
  தக்ஷா  Daksha  The skilled one or able
  தணிகா  Dhanika  Wealthy or rich
  பிரிவினை  Divit  Immortal or divine
  தேவிகா  Devika  Little goddess
  தர்ப்பணம்  Darpana  Mirror or reflection
  த்ரிதி  Dhrithi  Courage or fortitude
  திதி  Diti  Wife of Sage Kashyap
  தருணா  Dharuna  Supporting or holding
  தர்ஷினி  Darshini  One who sees or observes
  த்வானி  Dhwani  Sound or melody
  தர்ஷனா  Dharshana  Sight or view
  த்வனி  Dhvani  Sound or noise
  தாமினி  Damini  Lightning or goddess Durga
  திக்ஷா  Diksha  Initiation or dedication
  தாரா  Dhara  Constant flow or earth
  தேவன்ஷி  Devanshi  Divine or heavenly
  தரணியில்  Dharaniyil  In the earth or ground
  தீப்தி  Dheepthi  Light or radiance
  தேவிதா  Devitha  Goddess or divine
  த்விஷா  Dhvisha  Desire or longing
  திப்தி  Dipti  Brightness or glow
  தருணா  Dharuna  Supporting or holding
  தனுஷா  Dhanusha  Bow or archery
  தீரஜா  Dheeraja  Daughter of the brave
  தனிஷ்டா  Dhanishta  A star in Indian astrology
  தீபஸ்ரீ  Dipashri  Lamp or light of wealth
  தீப்ஷிகா  Dipshikha  Flame or light
  தனஸ்ரீ  Dhanasri  A raga in Indian classical music
  தேவர்சி  Devarsi  Divine sage or seer
  தீபிகா  Dheepika  Lamp or light
  தீர்த்தி  Dheerthi  Boldness or courage
  தீப்ஷிகா  Dheepshika  Little flame or light
  தர்ஷிதா  Darshitha  One who is seen or observed

 

- Advertisement -

Tamil Baby Girl Names Starting With E With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
எழில் Ezhil  Beauty, Elegance
ஈஸ்வரி Easwari  Goddess Parvati
இலக்கியா Elakkiya  Literary work
இளம்பிரை Elampirai  Young Crescent Moon
எழிலரசி Ezhilarasi  Beautiful Princess
இளவரசி Elavarasi  Youthful Princess
ஏகாந்தா Ekantha  Unique, Solitary
ஏகியா Ekiya  Unity, Togetherness
ஈஷிதா Eashitha  Desired, Wished for
எலினா Elina  Pure, Intelligent
ஏகியானா Ekiyana  United, Harmony
ஏகிஷா Ekisha  One Goddess
ஏக்தாரா Ektara  Single Stringed Instrument
ஈஷனா Eshana  Desire, Wish
ஈஷானிகா Eshanika  Fulfilling Desire
ஈஷிகா Eshika  An Arrow, A Dart
ஈஷிதா Eshita  One who Desires, Blessed
ஏசிதா Esita  Desired, Wished for
ஏகியாரா Ekiyara  Unity, Oneness
எலிலி Elili  Beautiful, Graceful
ஏஸ்வரி Eswari  Another name for Goddess Parvati
ஏவனி Evani  Earth, Power
ஏகியாஷா Ekiasha  United by God
ஏகிஷா Ekisha  Unique, Goddess Durga
ஏகாந்த Ekanta  Devoted, Solitary
இலகியா Elakia  Literature, Work of Art
ஏசகி Esaki  Name of a Goddess
ஏஷ்வரி Eshwari  Another name for Goddess Parvati
ஏஷிதா Eshitha  Desired, Wished for
ஏகனி Ekani  One, Unique
ஏகிஷா Ekisha  Goddess Durga, One Goddess
ஏஷிதா Eshitha  Desired, Wished for
ஏஷ்வரி Eshwari  Another name for Goddess Parvati
ஏவிகா Evika  Life, Alive
ஏகிஷா Ekisha  Unique, Goddess Durga
ஏகியானி Ekiyani  United, Oneness
ஏகாநியா Ekaniya  One, Unique
ஏசுவரி Eswari  Another name for Goddess Parvati
ஏகியாஷா Ekiyasha  United by God

 

Tamil Baby Girl Names Starting With F With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
பிழ  Fiza  Breeze, Nature’s Atmosphere
பால்குணி  Falguni  Beautiful, Born in the month of Falgun
பழிலா  Fazila  Virtuous, Honest
பைழா  Faiza  Victorious, Winner
பரீடா  Fareeda  Unique, Matchless
பதிமா  Fatima  Daughter of Prophet Muhammad, Captivating
பௌஜியா  Fauzia  Successful, Victorious
பிடா  Fida  Sacrifice, Devotion
பரீன்  Farheen  Happy, Joyous
பதிமா  Fathima  Variant of Fatima, Daughter of Prophet Muhammad

 

- Advertisement -

பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழ்

Tamil Baby Girl Names Starting With G With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
கஜலக்ஷ்மி Gajalakshmi  Goddess Lakshmi as graceful as an elephant
காயத்ரி Gayathri  A sacred Hindu hymn, Goddess of knowledge
கீதா Geetha  Song, Holy book of Hindus
கோமதி Gomathi  Name of a river, Wealthy
கௌரி Gowri  Goddess Parvati, Bright
குண Guna  Virtue, Good character
குணசுந்தரி Gunasundari  Beautiful and virtuous
கீதாஞ்சலி Gitanjali  Collection of poems or songs
கிரிஜா Girija  Goddess Parvati, Daughter of the mountain
கோபிகா Gopika  Cowherd girl, Devotee of Lord Krishna
கௌரி Gouri  Another name for Goddess Parvati
கஜ்ரா Gajra  Garland of flowers
கார்கி Gargi  Ancient Indian philosopher, A wise woman
கிரிஷ்மா Grishma  Warmth, Summer season
குளிகா Gulika  A pearl, Precious
குணமலர் GunaMalar  Flower with good qualities
கீதாஞ்சலி Geetanjali  Collection of songs or poems
குணவதி Gunavathi  Virtuous, Possessing good qualities
கிரீஷா Girisha  Goddess Parvati, Lord of the mountains
கோகிலா Gokila  Happy, Joyful
குணிதா Gunitha  Virtuous, Possessing good qualities
கோமதிபிரியா GomathiPriya  One who loves wealth
குளால் Gulal  Colored powder used in Holi festival
கோபிதா Gopitha  Protected by Lord Krishna
கரிமா Garima  Dignity, Strength
கிரிவா Griva  Girls who have a charismatic personality
குளாப் Gulab  Rose, Flower
குளிகா Gulika  A precious stone, Pearl
குணலக்ஷ்மி Gunalakshmi  Goddess Lakshmi endowed with good qualities
கோபினி Gopini  A cowherd girl, Devotee of Lord Krishna
காயத்ரி Gayatri  A sacred Hindu hymn, Goddess of knowledge
குள்மோஹர் Gulmohar  A species of flowering tree with vibrant red flowers
குள்நாழ் Gulnaaz  Graceful, Beautiful like a rose
ஞானதா Gyanada  Giver of knowledge, Goddess Saraswati
ஞானவதி Gyanvati  Knowledgeable, Wise
கஜ்ரா Gajra  A garland of flowers
கிரிதா Giritha  A mountain, Hilly region
கந்தாரி Gandhari  Mother of Kauravas in Mahabharata, Princess of Gandhara
காநிகா Ganika  A beautiful flower, Jasmine

 

Tamil Baby Girl Names Starting With H With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
ஹம்சினி Hamsini  One who rides a swan, Goddess Saraswati
ஹரிணி Harini  Deer, Beautiful
ஹரிப்ரியா Haripriya  Consort of Lord Vishnu, Goddess Lakshmi
ஹர்ஷிணி Harshini  Happy, Joyful
ஹேமலதா Hemalatha  Golden creeper, Golden vine
ஹேமாங்கி Hemangi  Golden body
ஹேமா Hema  Golden, Wealthy
ஹிருதயா Hridaya  Heart, Soul
ஹர்ஷிதா Harshita  Happy, Joyful
ஹன்சிகா Hansika  Swan, Beautiful
ஹரிதா Haritha  Green, Nature’s friend
ஹர்ஷா Harsha  Happiness, Joy
ஹிரல் Hiral  Lustrous, Shining
ஹிமானி Himani  Glacier, Goddess Parvati
ஹிதைஷி Hitaishi  Well
ஹிதா Hitha  Lovable, Kind
ஹிமா Hima  Snow, Winter
ஹிரண்மயி Hiranmayi  Golden, Dear to the heart
ஹர்ஷதா Harshada  Giver of joy, Happiness
ஹாரிகா Harika  Beloved of Indra, Beautiful
ஹிமஜா Himaja  Daughter of the snow, Goddess Parvati
ஹான்ஷிகா Hanshika  Swan, Beautiful
ஹீரா Heera  Diamond, Precious
ஹரிதி Harithi  Green, Nature’s friend
ஹிமபிந்து HimaBindu  Snowdrop, Dewdrop
ஹர்ஷிகா Harshika  Joyful, Happy
ஹேமிஷா Hemisha  Golden, Radiant
ஹேடல் Hetal  Friendly, Cheerful
ஹிடேஷா Hitesha  Well
ஹிதிகா Hitika  Well
ஹிமாநியா Himaniya  Glacier, Goddess Parvati
ஹர்ஷிணி Harshini  Joyful, Happy
ஹீர் Heer  Diamond, Rich, Powerful
ஹன்சா Hansa  Swan, Pure, Beautiful
ஹேலி Heli  Ascending, Climbing
ஹேமவதி Hemavathi  Golden, Goddess Parvati
ஹெந்நா Henna  A flowering plant used for dye, Fragrance
ஹிருடியா Hridya  Variant of Hridaya, Heart, Soul
ஹர்ஷாலி Harshali  Joyful, Happiness

 

- Advertisement -

இ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Baby Girl Names Starting With I With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
இந்துமதி Indumathi  Bright as the moon, Intelligent
இந்திரா Indira  Goddess Lakshmi, Queen of the Gods
ஈஷாணி Ishani  Goddess Parvati, Wife of Lord Shiva
ஈஷிகா Ishika  Paintbrush, Artistic
இக்ஷிதா Ikshita  Visible, Observable
இனயா Inaya  Concern, Solicitude
இந்திராணி Indrani  Wife of Indra, Goddess of beauty
இப்ஸிதா Ipsita  Desired, Wish
ஈலா Ila  Earth, Daughter of Manu
ஈஸ்வரியா Ishwarya  Prosperous, Wealthy
இஞ்சாரா Inchara  Charming, Lovely
ஈரா Ira  Earth, Goddess Saraswati
ஈஷிதா Ishitha  Desired, Supreme
ஈனா Ina  Strong, Illuminate
இதிகா Idhika  Another name for Goddess Parvati
இக்ஷா Iksha  Sight, Vision
இனிகா Inika  Little Earth, Youthful
ஈஷாண்வி Ishanvi  Goddess of knowledge, Goddess Parvati
இஹிதா Ihitha  Desired, Wanted
ஈஷ்ரிதா Ishrita  Protected by God, Sheltered
இந்துலேகா Indulekha  Moon, Chandra
இந்து Indu  Moon, Radiant
ஈஸ்வரி Ishwari  Goddess, God’s power
இயானா Iyana  Progress, Ascending
ஈஷிதா Ishita  Superior, Mastery
இபர்ணா Iparna  Lover of leaves, Goddess Parvati
இக்ய Ikya  Unity, Harmony
இரவதி Iravati  River Ravi, Filled with water
இக்ஸுரா Iksura  Fragrant, A sweet
ஈஷானா Ishana  Another name for Lord Shiva, Wealthy
இடிகா Idika  The Earth, Another name for Goddess Parvati
ஈஸ்வர்பிரீட் Ishwarpreet  Love for God, Devotion to the Divine
இரிட் Irit  Daffodil, A type of flower
இமானா Imana  Faithful, Trustworthy
ஈஸ்வரா Ishwara  God, The Supreme Being
இதிகா Ithika  Continuous, Uninterrupted
இக்ஷாணா Ikshana  Sight, Observation
ஈலாஷ்ரீ Ilashree  Beauty of the Earth
ஈய்லா Iyla  Moonlight, Radiance

 

பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழ்

Tamil Baby Girl Names Starting With J With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
ஜனனி Janani  Mother, Goddess Parvati
ஜெயா Jaya  Victory, Success
ஜோதி Jyothi  Light, Radiance
ஜோத்ஸ்னா Jyotsna  Moonlight, Brightness
ஜீவிதா Jeevitha  Life, Existence
ஜாஸ்மின் Jasmin  Fragrant flower, Jasmine
ஜஹானாரா Jahanara  Adorning the world, Queen of the world
ஜீவிகா Jeevika  Source of life, Water
ஜான்சி Jhansi  Victorious, A city in India
ஜானகி Janaki  Wife of Lord Rama, Goddess Sita
ஜிவந்தா Jivanta  Long
ஜினல் Jinal  Lord Vishnu, Victorious
ஜக்ருதி Jagruti  Awareness, Consciousness
ஜன்ஹவி Janhavi  River Ganga, Daughter of Janaka
ஜித்யா Jithya  Victorious, Triumphant
ஜஸோடா Jasoda  Mother of Lord Krishna, Fragrant
ஜயஶ்ரீ Jayashree  Goddess of victory, Glorious
ஜீவல் Jeeval  Full of life, Vibrant
ஜகவி Jagavi  Born of the world, Beautiful
ஜனிஷா Janisha  Dispeller of ignorance, Enlightened
ஜஹான்வி Jahanvi  River Ganga, Another name for Goddess Ganga
ஜஸ்வீர் Jasweer  Victorious, Courageous
ஜனிடா Janita  Born, Originated
ஜயாணி Jayani  Conqueror, Victorious
ஜோடி Jyoti  Light, Flame, Lamp
ஜிவிகா Jivika  Source of life, Living
ஜிவாணி Jivani  Life force, Vitality
ஜக்ரிதி Jagriti  Vigilance, Alertness
ஜலதிஜா Jaladhija  Goddess of wealth, Goddess Lakshmi
ஜீவனா Jeevana  Life, Vital force
ஜைதஶ்ரீ Jaitashri  Name of a music
ஜைதஶ்ரீ Jaitashri  Name of a musical Raag, Melody
ஜலஜா Jalaja  Goddess of wealth, Lotus, Goddess Lakshmi
ஜல்பா Jalpa  Discussion, Short conversation
ஜனுஜா Januja  Daughter, Born from the soul
ஜான்விகா Janvika  Name of a river, Giver of knowledge
ஜருல் Jarul  Flower queen, Beautiful flower
ஜஸ்மிதா Jasmitha  Smiling, Cheerful
ஜீவாணி Jeevani  Life
ஜகிஷா Jagisha  Goddess Durga, Ruler of the world

 

க வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Baby Girl Names Starting With K With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
காவ்யா Kavya  Poetry, Poem
கமலா Kamala  Goddess Lakshmi, Lotus
கவிதா Kavita  Poem, Poetry
கல்பனா Kalpana  Imagination, Idea
கௌசல்யா Kausalya  Mother of Lord Rama, Skilled
கிர்தி Kirti  Fame, Glory
கருணா Karuna  Compassion, Mercy
காஞ்சனா Kanchana  Gold, Golden
கவிதா Kavitha  Poem, Poetry
கல்யாணி Kalyani  Fortunate, Beautiful
கணிகா Kanika  Small, Atom
க்ஷமா Kshama  Forgiveness, Patience
கவிஷா Kavisha  Poet, Poetic
குமுடா Kumuda  Pleasure, Delight
குஸும் Kusum  Flower, Blossom
காமினி Kamini  Beautiful woman, Desirable
கலா Kala  Art, Talent
கீர்தி Keerti  Fame, Reputation
கடம்பரி Kadambari  Goddess Saraswati, Nectar
கிரண் Kiran  Beam of light, Sunray
கலிந்தி Kalindi  River Yamuna, Goddess Yamuna
காஜல் Kajal  Eyeliner, Black pigment
கீர்தனா Kirtana  Praise, Song of worship
கனக் Kanak  Gold, Wealth
கேசர் Kesar  Saffron, Pollen
கரிஷ்மா Karishma  Miracle, Gift from God
காமாக்ஷி Kamakshi  Goddess Parvati, Desire
கிரிஷா Krisha  Divine, Sacred
கலாவதி Kalavathi  Artistic, Talented
க்ஷணப்ரபா Kshanaprabha  Lightning, Momentary glow
கவினி Kavini  Poetess, Creative writer
காமேஶ்வரி Kameshwari  Goddess of Love, Goddess Parvati
குஸும்லதா Kusumlata  Flowering creeper, Blossoming vine
கிரிபா Kripa  Mercy, Blessing
காஞ்சன் Kanchan  Gold, Wealthy
காமாக்யா Kamakya  Goddess of love, Desire
கேஷிணி Keshini  One with beautiful hair
கல்யா Kalya  Praise, Beautiful
காமதேனு Kamadhenu  Wish
க்ஷணிகா Kshanika  Momentary, Fleeting

 

ல வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Baby Girl Names Starting With L With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
லட்சுமி Lakshmi  Goddess of wealth, prosperity, fortune
லலிதா Lalita  Graceful, beautiful, elegant
லவண்யா Lavanya  Beauty, grace, charm
லதா Latha  Creeper, vine
லீலா Leela  Divine play, pastime, sport
லேகா Lekha  Writing, inscription, record
லோஹிதா Lohita  Red, ruby, iron
லதா Lata  Creeper, vine, climbing plant
லஸ்யா Lasya  Graceful dance, dance performed by Goddess Parvati
லேகிஷா Lekisha  Writing, inscription, record
லபோனி Laboni  Graceful, elegant, beautiful
லஹரி Lahari  Wave, ripple, tide
லஜிதா Lajita  Modest, shy, bashful
லஜ்வாந்தி Lajwanti  A sensitive plant, modest woman
லக்ஷா Laksha  Aim, objective, goal
லதிகா Latika  Small creeper, vine
லவினா Lavina  Purity, cleanliness
லீனா Leena  Devoted, absorbed, united
லிலாவதி Lilavati  Playful, amusing, entertaining
லோசனா Lochana  Eye, sight, vision
லோஹினி Lohini  Reddish, red
லோலா Lola  Goddess Lakshmi, movable, restless
லோபா Lopa  Learned, wise, scholar
லௌக்யா Loukya  Worldly
லப்தி Labdhi  Heavenly power, divine power
லகிமா Laghima  Goddess Parvati, lightness, agility
லஜ்வாடி Lajwati  Modest, shy, bashful
லக்ஷிடா Lakshita  Distinguished, recognized, known
லடாங்கி Latangi  Slim, slender, delicate
லவீணா Laveena  Purity, cleanliness, holy
லீஷா Leisha  Noble, honorable, kind
லிகிதா Likhita  Written, recorded
லிலா Lila  Divine play, pastime, sport
லினா Lina  Tender, delicate, united
லோஹிதிகா Lohitika  Made of iron, metal
லோகிதா Lokita  Wise, intelligent, observant
லோபா Lopa  Learned, wise, scholar
லும்பிகா Lumbika  A musical instrument, lute
லப்தா Labdha  Obtained, acquired, gained
லகுவி Laghuvi  Tender, delicate, gentle

 

Tamil Baby Girl Names Starting With M With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
மீனா Meena  Precious gem, fish
மீரா Meera  Devotee of Lord Krishna, ocean
மாதவி Madhavi  Sweet, a creeper with beautiful flowers
மஹிமா Mahima  Greatness, glory, majesty
மைதிலி Maithili  Sita, wife of Lord Rama
மாலினி Malini  Fragrant, florist, gardener
மம்தா Mamta  Love, affection, motherly love
மஞ்சு Manju  Snow, dewdrops, beautiful
மனிஷா Manisha  Intellect, desire, wisdom
மனோரமா Manorama  Beautiful, delightful, charming
மன்சி Mansi  A flower, plucked flower
மீனல் Meenal  Precious gem, fish
மேஹர் Mehar  Blessing, kindness
மேனகா Menaka  Celestial nymph, beautiful woman
மிநாலி Minali  A gem, precious stone
மோஹினி Mohini  Enchantress, captivating woman
மிரிநால் Mrinal  Lotus stem, delicate
முக்தா Mukta  Pearl, liberated, free from bondage
மலா Mala  Garland, necklace
மது Madhu  Honey, sweet
மதுர் Madhur  Sweet, melodious
மாஹி Mahi  Earth, river
மைத்ரி Maitri  Friendship, love, goodwill
மாலதி Malati  Jasmine flower
மமதா Mamata  Love, affection
மனசா Manasa  Mind, intellect, spiritual thought
மாணிகா Manika  Jewel, precious stone
மஞ்சரி Manjari  Bunch of flowers, blossoms
மனோரமா Manorama  Beautiful, delightful, charming
மீனாட்சி Meenakshi  Goddess Parvati, fish
மேகா Megha  Cloud, rain
மிஹிகா Mihika  Mist, fog, dew
மிரா Mira  Ocean, sea
மோஹனா Mohana  Attractive, charming, bewitching
மிரிநாலினி Mrinalini  Lotus, delicate
முக்தி Mukti  Liberation, freedom, salvation
மிதிலி Mythili  Sita, wife of Lord Rama
மதுரா Madhura  Sweet, melodious, charming
மாஹிகா Mahika  Earth, fragrance
மைத்ரேயி Maithreyi  Friendship, name of a great female sage
மாலவிகா Malavika  Princess of Malawa, a flowering plant
மண்டாகினி Mandakini  A celestial river, Milky Way
மாணினி Manini  Self
மஞ்சுலா Manjula  Lovely, beautiful, melodious
மனோரமா Manorama  Beautiful, delightful, charming
மருதா Marudha  Goddess Durga, born of the earth
மேதா Medha  Intellect, wisdom, goddess Saraswathi
மீனலோசனி Meenalochani  Fish
மிதிலா Mithila  Kingdom of Sita, the birthplace of Sita

 

ந வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Baby Girl Names Starting With N With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
நந்திதா Nandita  Happy, cheerful, delightful
நளினி Nalini  Lotus, a flower
நமிதா Namita  Humble, respectful, modest
நர்மதா Narmada  A river in India, giver of pleasure
நீலம் Neelam  Sapphire, blue gemstone
நீராஜா Neeraja  Lotus, born from water
நிதி Nidhi  Wealth, treasure, riches
நிஹாரிகா Niharika  Dewdrops, mist, fog
நிலா Nila  Moon, sapphire
நிமிஷா Nimisha  Momentary, transient, fleeting
நிர்மலா Nirmala  Pure, clean, untainted
நிஷா Nisha  Night, darkness
நிவேதிதா Nivedita  Offered to God, dedicated
நித்யா Nitya  Eternal, constant, everlasting
நிவி Nivi  Earth, mother earth
நுபுரா Nupura  Anklet, ornament for the feet
நந்தனா Nandana  Daughter, delightful, joyous
நாராயணி Narayani  Goddess Lakshmi, eternal
நர்மதா Narmadha  A river in India, giver of pleasure
நவீனா Naveena  New, fresh, modern
நயன்தாரா Nayantara  Star of the eyes, iris
நீலா Neela  Sapphire, blue color
நீதி Neeti  Morality, ethics, principles
நித்ரா Nidra  Sleep, slumber, rest
நிகிதா Nikita  Victorious, unconquered
நிரஞ்சனா Niranjana  Pure, untainted, spotless
நிரோஷா Nirosha  Without anger, calm
நிஷிடா Nishita  Alert, sharp, watchful
நிதிலா Nithila  Pearl, precious
நித்யாஸ்ரீ Nityashree  Eternal goddess of wealth
நிவேதா Nivedha  Offered to God, dedicated
நிவிரித Nivriti
நிவிரிதி Nivriti  Bliss, satisfaction, contentment
நியதி Niyati  Fate, destiny, luck
நூர் Noor  Light, radiance, brightness
நுதந் Nutan  New, fresh, innovative
நளிகா Nalika  Lotus, a water
நந்தினி Nandhini  A holy cow, daughter
நடராஜா Nataraja  King of dance, a name for Lord Shiva
நவநீத Navaneetha  Fresh butter, newly churned butter

 

Tamil Baby Girl Names Starting With O With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
ஓஜஸ்வி Ojasvi  Bright, brilliant, powerful
ஓமனா Omana  Woman, lady, wife
ஓமிஷா Omisha  Goddess of birth and death
ஊர்மிலா Oormila  Daughter of King Janaka, wife of Lakshmana
ஓவியா Oviya  Beautiful art, artist, creative person
ஓஜஸ்வினி Ojaswini  Energetic, radiant, strong
ஓலி Oli  Light, radiance, brightness
ஓம்காரேஸ்வரி Omkareshwari  Goddess Parvati, consort of Lord Shiva
ஓபாலினா Opalina  Jewel, precious stone
ஓர்நிகா Ornika  A collection of verses, wave
ஊர்ஜா Oorja  Energy, vitality, strength
ஊர்மி Oormi  Wave, a rhythmical flow
ஓஜஸ்விதா Ojasvita  Full of energy, vibrant, powerful
ஓமலா Omala  Pure, pristine, spotless
ஓம்வதி Omvati  Sacred, divine, spiritual
ஓநெல்லா Onella  Light, a source of radiance
ஊர்மிகா Oormika  A small wave, a gentle flow
ஊர்வி Oorvi  Earth, mother earth, nature
ஓஷ்மா Oshma  Warmth, a source of heat
ஓவி Ovi  A poetic verse, a form of literature

 

ப வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Baby Girl Names Starting With P With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
பத்மா Padma  Lotus, a flower
பத்மினி Padmini  Lotus, a beautiful woman
பல்லவி Pallavi  New leaves, buds, a melody
பாஞ்சாலி Panchali  Princess of Panchala, wife of the Pandavas (Draupadi
பார்வதி Parvati  Goddess of power, wife of Lord Shiva
பாவனி Pavani  Pure, holy, sacred
பூஜா Pooja  Worship, devotion, prayer
பூர்ணிமா Poornima  Full moon, brightness
பிரபா Prabha  Light, radiance, glow
பிராச்சி Prachi  East, morning light
பிரகதி Pragati  Progress, growth, development
பிரஜ்ஞா Prajna  Wisdom, intelligence, knowledge
பிரமிலா Pramila  Tender, loving, affectionate
பிரணவி Pranavi  Goddess Parvati, worshipper of Lord Shiva
பிரார்தனா Prarthana  Prayer, request, appeal
பிரதிபா Pratibha  Talent, intelligence, ability
பிரதிக்ஷா Pratiksha  Expectation, anticipation, hope
பிரதிமா Pratima  Image, likeness, reflection
பிரீதி Preeti  Love, affection, fondness
பிரியா Priya  Beloved, dear, love
பிரியங்கா Priyanka  Beautiful, lovable, charming
பிரிதிகா Pritika  Loved one, dear, affectionate
புர்ணிமா Purnima  Full moon, brightness
புஷ்பா Pushpa  Flower, blossoming, blooming
பத்மஜா Padmaja  Born from a lotus, Goddess Lakshmi
பாகி Pakhi  Bird, free
பரிதி Paridhi  Limit, boundary, circumference
பரிணா Parina  Fairy, beautiful, graceful
பருல் Parul  Graceful, beautiful, charming
பவனா Pavana  Pure, sacred, wind
பவித்ரா Pavithra  Pure, holy, sacred
பயல் Payal  Anklet, a type of jewelry
பியாலி Piyali  A river, flowing water
பூனம் Poonam  Full moon, brightness
போஷிடா Poshita  Nourished, nurtured, cared for
பிரபாதி Prabhati  Morning, dawn, daybreak
பிரத்ந்யா Pradnya  Wisdom, intelligence, knowledge
பிரணாலி Pranali  Organization, system, arrangement
பிரணிதா Pranita  Promoted, advanced, encouraged
பிரஸந்நா Prasanna  Happy, pleased, content

 

Tamil Baby Girl Names Starting With Q With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
கதிரா Qadira  Powerful, capable, skilled
கஹிரா Qahira  Victorious, triumphant, conqueror
கைசரா Qaisara  Empress, queen, ruler
கமிலா Qamila  Perfect, complete, whole
கனிதா Qanita  Devout, pious, worshipper
கரா Qara  Fierce, bold, courageous
கசிமா Qasima  Distributor, divider, generous giver
கியானா Qiana  Gracious, kind, gentle
கினா Qina  Filled, abundant, plentiful
கிரா Qira  Reader, reciter, scholar
கிசப் Qisaf  Judicious, fair, impartial
கிஸ்மத் Qismat  Fate, destiny, fortune
கிடா Qita  Musical instrument, melody, tune
குவசர் Quasar  Bright celestial object, shining star
குத்துசியா Quddusia  Sacred, holy, divine
குத்சியா Qudsia  Sanctity, purity, righteousness
குயரிடா Querida  Beloved, dear, cherished
குரைஷா Quraisha  A noble woman, aristocratic lady
குரதுலைன் Quratulain  Delight of the eye, joy, pleasure
குவென்ஜனே Quvenzhané  Fairy, spirit, mythical creature

 

Tamil Baby Girl Names Starting With R With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
ராதா Radha  Lord Krishna’s consort, prosperity, success
ராகா Raga  Melody, musical note, tune
ரைமா Raima  Pleasing, delightful, attractive
ரஜனி Rajani  Night, darkness, evening
ராஜேஷ்வரி Rajeshwari  Queen, goddess, ruler
ராஜி Raji  Shining, radiant, glowing
ரக்ஷா Raksha  Protection, defense, safety
ரம்யா Ramya  Beautiful, charming, delightful
ராணி Rani  Queen, ruler, monarch
ராஷி Rashi  Zodiac sign, a collection of wealth
ரஷ்மி Rashmi  Ray of light, sunbeam, radiance
ரதி Rati  Goddess of love, desire, passion
ரேகா Rekha  Line, limit, boundary
ரேனு Renu  Atom, particle, speck
ரேணுகா Renuka  Mother of Lord Parasurama, a devoted wife
ரேவதி Revathi  A star, prosperity, wealth
ரியா Rhea  Stream, flow, a river
ரியா Ria  Singer, melody, a musical note
ரிச்சா Richa  Hymn, verse, chant
ரிதிமா Ridhima  Prosperity, abundance, growth
ரிமா Rima  White antelope, gazelle, deer
ரிஷா Risha  Saintly, pious, virtuous
ரிஷிகா Rishika  Saint, sage, wise person
ரிதிகா Rithika  Stream, flow, a river
ரிடிகா Ritika  Movement, motion, a flowing stream
ரிடு Ritu  Season, period, time
ரியா Riya  Singer, melody, a musical note
ரோஹிணி Rohini  A star, Lord Krishna’s mother, a celestial nymph
ரோமா Roma  Goddess Lakshmi, beauty, charm
ரோஷிணி Roshini  Light, brightness, radiance
ருசி Ruchi  Taste, flavor, interest
ருக்மிணி Rukmini  Consort of Lord Krishna, goddess of fortune
ருமா Ruma  Wife of Sug
ருமா Ruma  Wife of Sugriva, a character in Ramayana
ருணா Runa  Depth, profoundness, mysterious
ரூபா Rupa  Beauty, form, appearance
ரூபாலி Rupali  Beautiful, attractive, charming
ரூபாஷி Rupashi  Beautiful, charming, pleasing
ருபிகா Rupika  Gold coin, valuable, precious
ருஷிகா Rushika  Wise, learned, knowledgeable

 

ச வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Baby Girl Names Starting With S With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
சாச்சி Saachi  Truth, honesty, sincerity
சான்வி Saanvi  Goddess Lakshmi, beautiful, divine
சபரி Sabari  A devoted follower of Lord Rama, a character in Ramayana
சாதனா Sadhana  Practice, discipline, devotion
சஹானா Sahana  Patience, tolerance, endurance
சாய் Sai  Divine, holy, sacred
சைலஜா Sailaja  Daughter of the mountains, Goddess Parvati
சாக்ஷி Sakshi  Witness, observer, spectator
சமைரா Samaira  Enchanting, charming, captivating
சம்ஹிதா Samhita  Collection, arrangement, compilation
சமிக்ஷா Samiksha  Analysis, review, examination
சம்ரித்தி Samriddhi  Prosperity, wealth, success
சஞ்சிதா Sanchita  Collection, accumulation, reserve
சந்தியா Sandhya  Evening, twilight, dusk
சங்கீதா Sangeetha  Music, melody, harmony
சானிகா Sanika  Flute, a musical instrument
சஞ்சனா Sanjana  Unity, togetherness, harmony
சஞ்சிதா Sanjita  Triumphant, victorious, successful
சான்வி Sanvi  Goddess Lakshmi, beautiful, divine
சப்னா Sapna  Dream, vision, fantasy
சாரா Sara  Precious, pure, princess
சரளா Sarala  Simple, straight, honest
சரண்யா Saranya  Surrender, refuge, protection
சரஸ்வதி Saraswathi  Goddess of knowledge, wisdom, and learning
சரயு Sarayu  A river, wind, air
சர்கம் Sargam  Musical notes, melody, tune
சரிகா Sarika  Myna bird, melodious, tuneful
சரிதா Sarita  River, stream, flowing water
சரோஜினி Sarojini  Lotus, a beautiful flower
சார்விகா Sarvika  Universal, all
சௌமியா Saumya  Gentle, calm, serene
சவிதா Savita  Sun, light, brightness
சீமா Seema  Boundary, limit, edge
சீதை Seetha  Goddess Sita, purity, virtue
செல்வி Selvi  Prosperous, wealthy, fortunate
ஷைலா Shaila  Mountain, rock, hill
ஷமிதா Shamita  Peace, calmness, tranquility
சாந்தி Shanti  Peace, calm, quietness
சரண்யா Sharanya  Protector, defender, guardian
ஷர்மிளா Sharmila  Modest, shy, reserved
ஷிகா Shikha  Flame, peak, summit
ஷில்பா Shilpa  Art, skill, creativity
ஷோபா Shobha  Beauty, grace, elegance
ஸ்ரேயா Shreya  Auspicious, fortunate, successful
ஷ்ருதி Shruti  Hearing, knowledge, Veda
சிம்ரன் Simran  Remembrance, memory, recollection
சீதா Sita  Goddess Sita, wife of Lord Rama
சினேகா Sneha  Affection, love, friendship
சோபிதா Sobitha  Beautiful, radiant, shining
சௌமியா Sowmya  Soft

 

த பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Baby Girl Names Starting With T With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
தாரா Taara  Star, celestial body
தனிஷா Tanisha  Ambition, purpose, goal
தன்வி Tanvi  Slender, delicate, beautiful
தபஸ்யா Tapasya  Meditation, penance, austerity
தாரா Tara  Star, luminary, light
தேஜஸ்வினி Tejaswini  Radiant, brilliant, glowing
தாமரை Thamarai  Lotus, a beautiful flower
தென்றல் Thendral  Gentle breeze, cool wind
தேன்மொழி Thenmozhi  Honey
தேவிகா Thevika  Divine, heavenly, godly
துளசி Thulasi  Holy basil, sacred plant
திலகா Tilaka  Auspicious mark, sacred symbol
த்ரிஷா Trisha  Thirst, desire, longing
த்ரிஷிகா Trishika  Trident, a powerful weapon
த்ரிவேணி Triveni  Confluence of three rivers, holy place
துலிகா Tulika  Paintbrush, artist’s tool
துல்யா Tulya  Equal, similar, alike
துஷரா Tushara  Snow, frost, cold
த்விஷா Tvisha  Bright, radiant, shining
த்விஷா Twisha  Bright light, illumination
தமிழினி Tamizhini  Tamil language, culture, identity
தமிரா Tamira  Copper, metal, strong
தனிரிகா Tanirika  A flower, delicate beauty
தனுஷ்ரி Tanushri  Beautiful, attractive, charming
தந்யா Tanya  Of the family, daughter
தீர்தா Teertha  Holy water, sacred place
தேஜல் Tejal  Bright, radiant, glowing
தனிகா Thanika  Unique, exceptional, rare
தாரிகா Tharika  Star, celestial body
தாரிணி Tharini  Boat, ship, vessel
தீர்தா Theertha  Holy water, sacred place
தேஜஸ்ரி Thejasri
தேஜஸ்ரி Thejasri  Radiant, glowing, brilliant
திவ்யா Thivya  Divine, heavenly, celestial
த்ரிஷா Thrisha  Thirst, desire, longing
துளசி Thulasi  Holy basil, a sacred plant
துஷாரா Thushara  Dew, frost, cold
த்வாரிதா Thvarita  Quick, fast, rapid
த்யா Thya  Sacrifice, offering, dedication
திதிக்ஷா Titiksha  Patience, endurance, tolerance
தோஷணி Toshani  Satisfying, pleasing, delighting

 

Tamil Baby Girl Names Starting With U With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
உச்சல் Ucchal  Joyful, happy, elated
உதயா Udaya  Dawn, sunrise, beginning
உதயா Udhaya  Rising sun, morning light
உடிப்தி Udipti  On fire, blazing, radiant
உஜஸ் Ujas  Bright, shining, powerful
உஜலா Ujala  Brightness, light, radiance
உஜ்வலா Ujwala  Bright, shining, luminous
உலகம்மை Ulagammai  Worldly beauty, attractive
உலகராசி Ulagarasi  Queen of the world, supreme
உலவி Ulavi  To rise, elevate, ascend
உல்லாசினி Ullasini  Joyful, delighted, happy
உல்லாசிதா Ullasita  Joyous, rejoicing, elated
உமா Uma  Goddess Parvathi, divine mother
உமிகா Umika  Goddess Parvathi, divine mother
உந்முக்தி Unmukti  Freedom, release, liberation
உந்நதி Unnathi  Progress, advancement, growth
உன்னி Unni  Lead, shining, light
உரா Ura  Heart, soul, innermost being
உர்மிலா Urmila  Wife of Lakshmana in Ramayana, faithful
உர்வஷி Urvashi  Celestial nymph, divine beauty
உஷா Usha  Dawn, sunrise, morning light
உஷார்வி Usharvi  Morning light, early morning
உஷாஸ்ரி Ushasri  Morning beauty, radiant dawn
உஷிகா Ushika  Dawn, morning, early light
உத்கர்ஷா Utkarsha  Excellence, growth, progress
உத்பலா Utpala  Lotus, water lily, aquatic flower
உத்பலினி Utpalini  Lotus pond, water garden
உத்ஸாஹினி Utsaahini  Enthusiastic, energetic, lively
உத்தரா Uttara  North, higher, superior
உஸ்மா Uzma  Greatest, supreme, pinnacle

Tamil Baby Girl Names Starting With V With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
வாகை Vaagai  Flowering tree, fragrant blossoms
வானதி Vaanathi  Celestial, heavenly, divine
வாணி Vaani  Goddess Saraswati, speech, eloquence
வானிகா Vaanika  Trader, merchant, businesswoman
வாந்யா Vaanya  God’s gift, precious, valuable
வைதேகி Vaidhehi  Sita, wife of Lord Rama
வைகா Vaiga  River, flowing water, stream
வைஜயந்தி Vaijayanti  Victory, triumph, success
வைஷாலி Vaishali  Ancient Indian city, prosperous
வைஷ்ணவி Vaishnavi  Goddess Lakshmi, devotee of Vishnu
வைதரணி Vaitharani  River in the Hindu mythology
வஜ்ரா Vajra  Diamond, indestructible, powerful
வளர்மதி Valarmathi  Prosperous, growing, flourishing
வள்ளரி Vallari  Creeper, vine, climbing plant
வள்ளி Valli  Goddess Parvathi, nature, earth
வாமா Vama  Beautiful, lovely, charming
வாமாக்ஷி Vamakshi  Beautiful eyes, captivating
வாமிகா Vamika  Goddess Durga, divine mother
வனஜா Vanaja  Forest
வனதி Vanathi  Forest, woodland, nature
வாணி Vani  Goddess Saraswati, speech, eloquence
வனினி Vanini  Soft
வனிஸ்ரீ Vanishri  Goddess of the forest, nature
வனிதா Vanita  Lady, woman, female
வன்சா Vansha  Lineage, family, dynasty
வானியா Vanya  Forest, nature, wild
வராலிகா Varalika  River, flowing water, stream
வரலட்சுமி Varalakshmi  Goddess of wealth, prosperity
வர்தா Varda  Giver of blessings, bestower of grace
வரேண்யா Varenya  Worthy, deserving, excellent
வர்ஷா Varsha  Rain, monsoon, rainfall
வர்ஷிணி Varshini  One who brings rain, rain goddess
வருணி Varuni  Goddess of wine, divine intoxication
வாசந்தி Vasanti  Spring, lively, vibrant
வசுதா Vasudha  Earth, world, land
வசுமதி Vasumathi  Wealthy, abundant, prosperous
வத்ஸலா Vatsala  Affectionate, loving, caring
வேதவள்ளி Vedavalli  Learned, wise, knowledgeable
வீணா Veena  A musical instrument, melody
வேலா Vela  Shore, coast, beach
வெள்ளி Velli  Silver, precious, valuable
வெண்ணிலா Vennila  Moonlight, soft glow, serene
விதி Vidhi  Fate, destiny, divine law
வித்யா Vidhya  Knowledge, wisdom, learning
வித்யுத் Vidyut  Lightning, electricity, power
விக்னா Vigna  Knowledge, wisdom, understanding
விஜயலட்சுமி Vijayalakshmi  Goddess of victory, triumphant
விலாசினி Vilasini  Playful, delightful, charming
விமலா Vimla  Pure, clean, spotless
விந்த்யா Vindhya  A mountain range in India, vastness
விபுலா Vipula  Plenty, abundance, wealth
விராஜா Viraja  Without dust or impurities, pure
விஷாகா Vishakha  A star, celestial, shining
விஷ்ணுபிரியா Vishnu Priya  Beloved of Lord Vishnu
விஸ்ருத Vishrutha  Famous, celebrated, well
விவேகா Viveka  Wisdom, discernment, judgement
வ்ரிந்த Vrinda  Cluster, group, abundance
வ்ரிஷ்டி Vrishti  Rain, shower, downpour
வ்ரிதிகா Vritika  Creation, formation, existence
விஷ்ணவி Vyshnavi  Goddess Lakshmi, devotee of Vishnu

 

Tamil Baby Girl Names Starting With W With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
வமில் Wamil  Beautiful, lovely, attractive
வமிகா Wamika  Goddess Durga, divine mother
வனஜா Wanaja  River, flowing water, stream
வாணி Wani  Speech, eloquence, expression
வான்யா Wanya  God’s gift, precious, valuable

 

Tamil Baby Girl Names Starting With X With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
ஷமாக்ஷி Xamakshi  Beautiful eyes, captivating
ஷாநிகா Xanika  Graceful, elegant, beautiful
ஷாநிஷா Xanisha  Continuous, uninterrupted, eternal
ஷாந்தா Xantha  Yellow, golden, radiant
ஷாரா Xara  Princess, queen, noblewoman

Tamil Baby Girl Names Starting With Z With Meaning

குழந்தைகளின் பெயர்கள் தமிழில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளின் பெயர்கள் Meaning
ழரா Zara  Princess, queen, noblewoman
ழய்நா Zayna  Beauty, grace, elegance
ழீனா Zeena  A hospitable woman, welcoming
ழேஹ்ரா Zehra  Flower, blossom, radiant
ழியா Zia  Light, radiance, splendor
ழியானா Ziana  Bold, brave, courageous
ழினத் Zinat  Decoration, ornament, adornment
ழிடா Zita  Little girl, young woman
ழியா Ziya  Light, radiance, brightness
ழோஹா Zoha  Light of dawn, morning glow
- Advertisement -
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

MOST POPULAR