ஏலகிரியில் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்

ஜலகம்பாறை அருவி

புங்கனூர் ஏரி பூங்கா

இயற்கை பூங்கா

நிலவூர் ஏரி

ஜலகண்டீஸ்வரர் கோவில்

மோட்ச விமோசன ஆலயம்

தொலைநோக்கி கண்காணிப்பகம்

அரசு மூலிகை பண்ணை